Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Dong Hoi
Ho Chi Minh City
Nam Dinh
Xa Bao Dung
Xa Cau Loi
Xa Cau Xe
Xa Cay Cau
Xa Dong Nang
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Cao Bang
Da Nang
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Nam
Vinh Phuc

Speaking
Dutch
English
French
German
Italian
Spanish

Related Searches
Biên Phiên Dịch
Chuyên Viên Thuật
Giám Sát Bán
Hóa Sinh Acid
Hóa Sub Acid
Phó Phòng Kinh
Toán Trưởng Tiếng
Trưởng Phòng Sản
Trưởng Phòng Thuật
Water Environment Manager


Jobs in Bien Hoa, Vietnam

Jobs 1 to 25 of 22013


The Company:  One of the world''s leading industrial developers providing reliable, sustainable, and state-of-the-art business...
Location: Bien Hoa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Feb 2021
Job Description Mô tả công việc - Biên dịch các tài liệu trong bộ phận sản xuất - Dịch trực tiếp tại hiện trường Yêu cầu công việc - Tốt nghiệp...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
Báo cáo cho: Qu ả n l ý b á n h à ng V ù ng Kênh phân ph ố i: K ê nh Truy ề n Th ố ng NHI Ệ M V Ụ CH Í NH - Lập kế...
Location: Bien Hoa , Dong Nai
Language(s): Czech
Date Added: 15 Feb 2021
Job Description •Nghiên cứu sản phẩm. •Phân tích, kiểm nghiệm mẫu. •Thực hiện thao tác trong phòng thí nghiệm. •Một số công việc cấp trên giao....
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description - Kiểm tra phân tích - báo cáo - Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào/tồn kho - Kiểm tra đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description Mô tả công việc a. Hoạch định: - Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, các phương án, đề án để quản lý hoặc thực hiện các phương hướng,...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jan 2021
Get your CV checked by our professional team
Job Description Mô tả công việc: - Lập báo cáo trình Ban giám đốc Công ty. - Quản lý và điều hành Phòng kế toán. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description Mô tả công việc: - Lập báo cáo trình Ban giám đốc Công ty. - Quản lý và điều hành Phòng kế toán. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description Mô tả Công việc - Tham gia các dự án Cải tiến dây truyền sản xuất về tự động hóa từ đầu dự án đến khi bàn giao sản xuất. - Kiểm...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chịu trách nhiệm trước BGĐ về chất lượng, tiến độ công việc của bộ phận phụ trách. - Theo dõi quá trình hoạt...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description - Phát triển thị trường - Quản lý và kiểm soát thông tin khách hàng. - Phân công, giao việc, giám sát thực hiện công việc, quy...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description Mô tả công việc: - Làm việc tại Long Thành Đồng Nai - Cung cấp số liệu bán hàng cho Phó Giám đốc/Phụ tá giám đốc, lập kế hoạch bán...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 27 Feb 2021
Job Description Mô tả công việc: •Quản lý hoạt động của xưởng lên men •Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban Giám Đốc...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description Mô tả công việc: •Quản lý hoạt động của xưởng tinh chế Acid amin •Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description Mô tả công việc: •Quản lý hoạt động của xưởng thực nghiệm Acid amin •Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description •Hỗ trợ chủ quản giải quyết công việc •Theo dõi, phân tích, báo cáo lập kế hoạch công việc, đưa ra phương án cải tiến, nâng cao...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description Mô tả công việc: •Quản lý hoạt động của xưởng thu hồi •Chịu trách nhiệm về nhân sự và hoạt động của xưởng trước ban Giám Đốc...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
R&D SUPERVISOR  JOB DESCRIPTION           Position:   R&D Supervisor ...
Location: Bien Hoa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 27 Jan 2021
Job Description Mô tả công việc •Chịu trách nhiệm quản lý kế hoạch sản xuất của xưởng tinh chế acid amin •Quản lý nhân sự và các hoạt động của...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description Mô tả công việc: • Phiên dịch các tài liệu hành chính từ tiếng trung sang tiếng việt và ngược lại • Một số tài liệu văn phòng khác...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jan 2021
Job Description Mô tả công việc: • Phiên dịch các tài liệu hành chính từ tiếng trung sang tiếng việt và ngược lại • Một số tài liệu văn phòng khác...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): English, Thai
Date Added: 15 Jan 2021
YOUR ROLE Order expedite request from demand planner/customer service (Rush order/demand pull in) Update the SAP MRP to match any change in...
Location: Bien Hoa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 Feb 2021
The Company:A leading agri-business operating from seed to shelf in 70 countries, supplying food and industrial raw materials to over 16,200 customers...
Location: Bien Hoa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 27 Jan 2021
Position Summary • Location: Bien Hoa - Dong Nai • Company: Nestlé Viet Nam • Position: Employee Relation Executive • Full-time A day in the...
Location: Biên Hòa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Feb 2021
   Now we are urgently hiring candidates to our  client, a leading MNC in Food Industry for Tax & Treasury Manager...
Location: Bien Hoa , Dong Nai
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Feb 2021

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up