xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thanh Hoa
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Nam Dinh
Quang Binh
Quang Nam

Speaking
English
French
German
Spanish

Related Searches
Chuyên Gia Phân
Chuyên Viên Phân
Data Analyst Nhân
Hàng Quán
Nhân Viên Bartender
Nhân Viên Giao
Nhân Viên Kinh
Nhân Viên Thu
Support Analyst Nhân
Xây Investment Analyst


Jobs in Phan Thiet, Vietnam

Jobs 1 to 25 of 534


- Thu th p d li u th c hi n Phân tích t nh h nh kinh t v mô trong n c và th gi i; th tr ng ch ng khoán a ra các nh n nh v th tr...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 02 Nov 2017
Provide operations support to all our clients at various locations Provide solutions to clients based on API products... Issues during non-working...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Nov 2017
and working with Foreigner Investors - Have knowledge of Financial Models and related market research is a plus Mô t - Gather... relevant...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Nov 2017
Research) Công ty C ph n Ch ng khoán KIS Vi t Nam Ngày c p nh t 30/10/2017 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c C p... Tích V Mô (Macro...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 01 Nov 2017
telecommunications operator and IT services provider, with services in 220 countries. JOB DESCRIPTION - Communicate with clients...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 29 Oct 2017
/ Taxation Services Function Information Technology / Telecommunications Job Level Experienced Salary Negotiable...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Nov 2017
Get your CV checked by our professional team
- Làm vi c t i nhà hàng May Hotel. - Trao i công vi c khi ph ng v n. - Theo s phân công c a công ty Quy n l i... ngay Mô t - Làm vi c t i nhà...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
và liên h v i các , quán n h th ng LPG trung tâm ho c phân ph i Gas. - i u ph i và giám sát ho t ng giao gas... t i các a i m phân ph...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 19 Nov 2017
Công ty VIETGAS ã tr thành i tác phân ph i chính th c c a Petrovietnam Gas và Petrolimex Gas cho th tr ng gas dân... d ng. V i nhu c u l n v...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 19 Nov 2017
Công ty VIETGAS ã tr thành i tác phân ph i chính th c c a Petrovietnam Gas và Petrolimex Gas cho th tr ng gas dân... d ng. V i nhu c u l n v...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 19 Nov 2017
- Ph trách ch n nuôi t i các tr i gà gia công c a Công ty. - Qu n l các ho t ng trong tr i theo phân c p. - Th c hi n các công vi c khác theo...
Location: Hai Duong, Hai Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 28 Oct 2017
Giám sát nhân viên - Giám sát nhà hàng có trách nhi m phân công, phân nhi m, b trí vi c làm cho nhân viên. - Theo dõi công ca th ng nh t, h n ch...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 11 Nov 2017
Ngành Hóa h c, Nguyên v t li u Ngh B ph n qu n l hành chính (nhân s , tài v , pháp l , quan h công chúng) Ch c v C p giám c tr s / i...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 10 Nov 2017
Ngành i n, i n t , Máy móc Ngh B ph n qu n l hành chính (nhân s , tài v , pháp l , quan h công chúng) Ch c v C p giám c tr s / i u...
Location: Haiphong, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
- Xây d ng media video, h nh nh, infographic t source c cung c p. - L p k ho ch tri n khai phát tri n kênh... media c a công ty. - Phân tích,...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 08 Nov 2017
- Lên k ho ch b o tr , b o d ng nh k các máy móc, thi t b c a Công ty. - Ti p nh n yêu c u s a ch a t các b ph n và phân công nhi m v cho...
Location: Binh Thuan, South East
Language(s): Czech
Date Added: 16 Nov 2017
Ngành D ch v dành cho ng i tiêu dùng Ngh B ph n qu n l hành chính (nhân s , tài v , pháp l , quan h công chúng) Ch c v C p giám c...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 21 Oct 2017
(Mã s SM01) - Th c hi n k ho ch phát tri n th tr ng (theo nh h ng c a công ty) - ch ng tr nh và báo giá tour. - bán tour và các cung c p...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Nov 2017
a i m làm vi c T i TP Vi t tr Ph trách các t nh phía B c - T m hi u và khai thác th tr ng có ti m n ng, có n ng khi u kh n ng àm phán v i...
Location: Phu Tho, Phu Tho
Language(s): Czech
Date Added: 20 Nov 2017
- Chào ón khách check in, check out và các c a i kèm cho khách . - Báo cáo hàng ngày s l ng khách l u trú và phân lo i t ng i t ng khách hàng...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 30 Oct 2017
- Chào ón khách check in, check out và các c a i kèm cho khách . - Báo cáo hàng ngày s l ng khách l u trú và phân lo i t ng i t ng khách hàng...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 28 Oct 2017
Mô T Công Vi c - T m hi u, phân tích thông tin th tr ng d ch v logistics. - T m ki m khách hàng v d ch v giao... v kinh doanh/bán hàng; u...
Location: Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 11 Nov 2017
(Mã s KD007) - Công tác Nhân s Ch u trách nhi m tr c T ng G v m i công tác x l i u hành công vi c c a phòng + Phân công công vi c cho nhân...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 22 Oct 2017
Yêu c u - Kinh nghi m sales các v l nh v c v n t i, logistics.... - K n ng giao ti p, thuy t ph c, àm phán t t... - Siêng n ng, nhanh nh n, yêu...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 13 Nov 2017
Yêu c u - Kinh nghi m sales các v l nh v c v n t i, logistics.... - K n ng giao ti p, thuy t ph c, àm phán t t... - Siêng n ng, nhanh nh n, yêu...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 13 Nov 2017

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up