xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thai Binh
Xa Bung Binh
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Binh Duong
Binh Phuoc
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Binh

Speaking
English
French
German
Italian

Related Searches
Admin Manager Male
Chuyên Gia Nghiên
Chuyên Gia Thu
English Teachers
Khí Khuôn Chuyên
Nhân Viên Giao
Nhân Viên Kinh
Nhân Viên Thu
Sales Executive Construction
Tuy Nhân Viên


Jobs in Rach Gia, Vietnam

Jobs 1 to 25 of 592


. Recruitment - Develop, update, follow up, and review recruitment strategy. - Ensure the recruitment plan and activation meet... the timeline...
Location: Gia Lai, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Jun 2017
ESL Teaching certificate (CELTA, TESOL, TEFL) or a teaching certificate. Able to provide a police check... Overtime $1 ontop of your teaching hour...
Location: Gia Lai, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Jul 2017
from your last country of residence. Pass a health check required by the Vietnamese government. Provide original documents. Engage in...
Location: Gia Lai, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Jul 2017
Industry Civil/Construction Visit construction site. - Make plan to search, visit customers to increase new... communication, open minded...
Location: Tinh Gia, Thanh Hoa
Language(s): Only English Required
Date Added: 02 Jul 2017
Nghiên c u ng d ng v Media - Các công vi c khác theo yêu c u c a n v /b ph n Yêu c u công vi c Nam, tu i t 22...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 22 Jun 2017
Ph trách công vi c qu n l gia c m t i các tr i gia công c a công ty các t nh B nh D ng, ng Nai.. Quy n l i Chính sách khen th ng và phúc...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): Czech
Date Added: 16 Jul 2017
Get your CV checked by our professional team
- M t hàng kinh doanh b p gas, gia d ng + Ch m sóc khách hàng c , t m ki m khách hàng m i + Khai thác và phát...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 02 Jul 2017
- Ph trách công vi c qu n l gia c m t i các tr i gia công c a công ty - Theo dõi, ki m tra t nh h nh c a b y gà - Các công vi c khác có liên...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): French
Date Added: 01 Jul 2017
- Ph trách công vi c qu n l gia c m t i các tr i gia công c a công ty - Theo dõi, ki m tra t nh h nh c a b y gà - Các công vi c khác có liên...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): French
Date Added: 01 Jul 2017
+ H tr , cho tr i Gà + T v n, m khám và xây d ng phác i u tr trên Gà. + Th c hi n công vi c theo s phân công c a Giám c. + Công vi c s...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 Jul 2017
- M t hàng kinh doanh b p gas, gia d ng + Ch m sóc khách hàng c , t m ki m khách hàng m i + Khai thác và phát... i n tho i N i dung thông...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Jul 2017
- V n hành và l p tr nh máy phay CNC, gia công ti n CNC, gia công s n xu t sen ng b p gas. - Tham gia công tác ch ...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 22 Jun 2017
giao nhan, lap dat, cham soc , bao duong bep gas cho cac ho gia dinh tren dia ban quan long bien va huyen gia lam thanh...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 Jul 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. C m Gà Kem - 100 Hòa Mã ,...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 23 Jul 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. Câ n Tuyê n Nhân Viên Kinh...
Location: Vietnam
Language(s): Czech
Date Added: 23 Jul 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. L y order Mang th c n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 24 Jun 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. CÔNG TY NEWSTARLAND TUYÊ N...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Jul 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. TUY N LÁI XE TAXI SÂN BAY...
Location: Vietnam
Language(s): French
Date Added: 15 Jun 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. C N TUY N G P NHÂN VIÊN...
Location: Binh Tan, Ho Chi Minh City
Language(s): Czech
Date Added: 15 Jul 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. TUY N LÁI XE TAXI SÂN BAY...
Location: Cau Giay, Ha Noi
Language(s): French
Date Added: 11 Jun 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. TAXI GROUP HÀ N I TUY N D...
Location: Cau Giay, Ha Noi
Language(s): French
Date Added: 16 Jun 2017
ng trong l p h c. - Làm báo cáo theo các d án tri n khai theo tu n/tháng. - Tham gia vào các d án team Media ang...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 13 Jun 2017
- Thành viên m i Tham gia 10/07/2017 Bài vi t i n tho i 0978772434 C a Hàng B p Gas T nh Nhung- S 37, Quang...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 23 Jul 2017
- Thành viên m i Tham gia 18/09/2016 Bài vi t i n tho i 0383738999 Amazon Hotel ang c n tuy n 02 NV L Tân Yêu...
Location: Tan Hung, Long An
Language(s): Only English Required
Date Added: 25 Jun 2017
- Thiêt kê ch ng tr nh va báo giá. - Ch m sóc va t vân cho khách hàng. - T khai thác khách hàng v i s tr giúp c a công ty (th ng c biê...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 26 Jun 2017

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up