xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Long An
Quang Binh
Quang Tri
Thanh Hoa
Vinh Long

Speaking
Dutch
English
French
German
Italian
Spanish

Related Searches
Chuyên Gia Thu
Chuyên Viên Bán
Gâp Nhân Viên
Giám Sát Logistics
Hcm Tuy Chuyên
Nhân Viên Thi
Nhân Viên Thu
Toan Gia Tha
Trung Tâm Novotel
Viên Kênh Ngành


Jobs in Rach Gia, Vietnam

Jobs 1 to 25 of 571


as assigned by Management. Yêu C u Công Vi c MINIMUM BACKGROUND/ EXPERIENCE REQUIRED Working experience in healthcare...
Location: Gia Lai, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 May 2018
công ty. - Ph i h p v i b ph n digital th c hi n các chi n d ch truy n thông qua các kênh media, internet theo yêu c u... nâng cao T m ki m...
Location: Plei Ku, Gia Lai
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 May 2018
CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG DU L CH/ SALES and MARKETING TOURISM M c l ng 5 tri u - 7 tri u (Có ph n tr m hoa h ng) H n n p h s ...
Location: Gia Lam, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 May 2018
and RF Switch for mobile telecommunications frequency band. We have grown into a global company specialized in developing... main products that are...
Location: Ha Nam, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 27 Apr 2018
Ph trách ch n nuôi t i các tr i gà gia công c a Công ty. - Qu n l các ho t ng trong tr i theo phân c p. - Th c hi n các công vi c khác theo phân...
Location: Binh Xuyen, Vinh Phuc
Language(s): Only English Required
Date Added: 28 Apr 2018
- Ph trách ch n nuôi t i các tr i gà gia công c a Công ty. - Qu n l các ho t ng trong tr i theo phân c p. - Th c hi n các công vi c khác theo...
Location: Hai Duong, Hai Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 28 Apr 2018
Get your CV checked by our professional team
Mô T Công Vi c - L p tr nh, tr c ti p gia công gá c khí trên máy phay CNC ho c máy ti n - Các công vi c khác theo s p x p c a tr ng phòng và...
Location: Hung Yen, Hung Yen
Language(s): Czech
Date Added: 06 May 2018
Quy n l i c h ng Yêu c u công vi c Yêu c u h s Thông tin liên h Ng i liên h Ms Th m a ch công ty greenvet.com.vn H n n p...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 May 2018
Quy n l i c h ng Yêu c u công vi c Yêu c u h s Thông tin liên h Ng i liên h Phòng HCNS a ch công ty QL1A, X. M Yên, H. B...
Location: Ben Luc, Long An
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 May 2018
B n có th n p n ng tuy n không c n ng nh p ho c ch a là thành viên c a CareerBuilder. ho c Thông báo Vui lòng ng nh p th c hi n ch c n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Apr 2018
- t m chính xác b n nên t t khóa c n t m trong d u nháy kép. Ví d Sales Manager . - Tránh dùng nh ng t chung chung nh qu n l , nên t m...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 15 Apr 2018
m t cách hi u qu nh t - C p nh t chi phí logistics tính giá thành cho công th c và giá chuy n i các nhà máy...
Location: Long An, Mekong Delta
Language(s): Czech
Date Added: 21 May 2018
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. VI C LÀM T I À N NG C n...
Location: Vietnam
Language(s): French
Date Added: 09 May 2018
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. VI C LÀM TH I V CHO SINH...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): French
Date Added: 09 May 2018
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. C N NG I LÀM VI C LÂU DÀI...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Czech
Date Added: 09 May 2018
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. Mô t công vi c - ón...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 May 2018
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. Ch l ng h ng theo...
Location: South East
Language(s): Czech
Date Added: 14 May 2018
Nhân viên giao gas n các quán n, h gia nh Yêu c u nhanh nh n, ch m ch , nhi t t nh, hòa nhã v i khách hàng...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Portuguese
Date Added: 13 May 2018
- Thành viên m i Tham gia 06/09/2012 Bài vi t i n tho i 09 TUY N NHÂN VIÊN GIAO GAS TR C T T T I TP VINH u tiên... 0972881140 Lh e...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 May 2018
B n có mong mu n làm vi c m t công ty chuyên nghi p, mang t m c qu c t v i các s n ph m c áo? Hãy gia nh p vào gia nh PGT-RECLAIMED phát...
Location: Di An, Binh Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 May 2018
- c hi u b n v k thu t, bóc tách b n v , báo giá. - Thi t k khuôn d p, gá ki m, gá hàn. - Theo dõi gia công, s a ch a khuôn, gá. - Thi t l p...
Location: Bac Ninh, Bac Ninh
Language(s): Only English Required
Date Added: 26 Apr 2018
-L p ráp, b o d ng và s a ch a gá, jig; - ánh giá và th gá, jig t nhà cung c p; -Ki m soát ch t l ng gá ph c v b ph n s n xu t. Quy n l i...
Location: Van Lam, Hung Yen
Language(s): Czech
Date Added: 24 Apr 2018
Logistics Công Ty C Ph n GreenFeed Vi t Nam Ngày c p nh t 11/05/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c L ng... ph i hàng m t cách hi u...
Location: Long An, Mekong Delta
Language(s): Czech
Date Added: 22 May 2018
v logistics và theo yêu c u công vi c. Tham gia các ho t ng ngo i khóa c a công ty Yêu C u Công Vi c T t nghi p Ph thông...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 May 2018
construction projects. àm phán, báo giá và giao d ch k k t h p ng. Negotiating and preparing documentation in contract... hàng d án - s n ph...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 29 Apr 2018

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up