xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thai Binh
Xa Bung Binh
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Binh Duong
Binh Phuoc
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Binh

Related Searches
Administration Staff Nhân
Assistant Director Fresher
Chuyên Viên Sale
Manager
Nhân Viên Dba
Nhân Viên Gas
Nhân Viên Hành
Nhân Viên Media
Nhân Viên Sale
Waiter Waitress French


Jobs in Vietnam speaking French

Jobs 1 to 25 of 569


International s flagship brand with more than 500 global locations, is advancing the art of hosting so that our guests can travel..., and...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): English, French
Date Added: 24 Jul 2017
, Secretarial or equivalent Thông tin khác B ng c p i h c tu i 22 - 26 H nh th c Nhân viên chính th c...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): English, French, Vietnamese
Date Added: 22 Jul 2017
to admin-business travel of relevant deparment Detail at below Interpretation for assigned Directors/Manager in... travel with members of BOD as...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): English, French, Vietnamese
Date Added: 22 Jul 2017
- Ch u trách nhi m biên phiên d ch và hoàn thành các tài li u s n xu t, tài li u qu n l liên quan - Ki m soát và qu n l tài li...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): French
Date Added: 23 Jul 2017
- Th c hi n vi c cài t và c u h nh máy ch c s d li u, máy ch l u tr và sao l u d li u. - Th c hi n vi c giám sát hi u su t b ng thông trên...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 23 Jul 2017
- Qu n l công nhân viên trong tr i - Ki m soát qui tr nh ch n nuôi, phòng ch ng d ch b nh. - Các công vi c khác s trao i khi ph ng v n. - Làm...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): French
Date Added: 23 Jul 2017
Get your CV checked by our professional team
- Bi t v quay phim có th quay c nh ng video t yêu c u. - Biên t p, x l , qu n l video - S d ng t t ít nh t các ph n m m sau + Adobe...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 23 Jul 2017
- Làm n trung th c, không sang gas trái pháp lu t. - Ph c p n 1 b a t i c a hàng, x ng xe c a c a hàng (không bao...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 22 Jul 2017
- Qu n l phòng hành chánh, m b o m t làm vi c an toàn và an ninh. - Phát tri n và duy tr m i quan h t t p v i các c quan chính quy n a ph...
Location: Bac Ninh, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 23 Jul 2017
- Hay Travel - HT Vietnam Group (H n n p 30-11-2016) L t xem 573 Ngày duy t 24-11-2016 Ng i duy t Ng c Hà Chia...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 14 Jun 2017
Link công vi c H tên Email S i n tho i N i dung thông báo - Nhân Viên Sale Tour - Hay Travel...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 14 Jun 2017
)-hay Travel - HT Vietnam Group (H n n p 30-12-2016) L t xem 1042 Ngày duy t 22-12-2016 Ng i duy t Ng c Hà Chia...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 16 Jun 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. L y order Mang th c n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 24 Jun 2017
chi n d ch qu ng cáo tr c tuy n. - Ch u trách nhi m post các n i dung hàng ngày lên các kênh social media c a khách hàng... social media. - Ch y...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 27 Jun 2017
báo - Hotel Amon Phú Qu c C n Tuy n Nhân Viên Ch y Bàn G p - Công Ty C Ph n Xây D ng H T ng Và ô Th Hà N i...
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Language(s): French
Date Added: 14 Jul 2017
i n tho i N i dung thông báo - Hotel Amon Phú Qu c C n Tuy n G p 02 Ph B p - Công Ty C Ph n Xây D ng H T ng...
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Language(s): French
Date Added: 14 Jul 2017
- Th c hi n vi c cài t và c u h nh máy ch c s d li u, máy ch l u tr và sao l u d li u. - Th c hi n vi c giám sát hi u su t b ng thông trên...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 22 Jul 2017
(Mã s CNSX) - 10 th ha n ha n h i, ha n que, ha n nhiê t, 3G.. - H tr các t , nhóm theo s ch o c a c p trên. - Th c hi n các d án l n c...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 04 Jul 2017
Hotel tuy n d ng a i m Qu n Hoàn Ki m, Hà N i H n n p 30/06/2017 M c l ng Th a thu n Gi làm vi c Làm theo... h Ngành ngh L tân/...
Location: Hoan Kiem, Ha Noi
Language(s): French
Date Added: 22 Jul 2017
Tên công ty Công ty TNHH s n xu t và th ng m i Nh t Hoa S l c v công ty Công ty TNHH s n xu t và th ng m i Nh t Hoa là công ty chuyên s n xu t...
Location: Hung Yen, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 22 Jul 2017
-07-2017 Chia s Các công vi c t ng t Vi c làm n i b t Sales admin logistics G i cho b n bè H tên c a...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 04 Jul 2017
tri u Hà N i Các công vi c t ng t Vi c làm n i b t Nhân viên logistics G i cho b n bè H tên c a b n...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 04 Jul 2017
l ng hàng hoá hàng ngày. 2. Team social media - S l ng Content (3), graphics designer (2), video editor (2) - Mô t ... công vi c + các n ph...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 19 Jul 2017
- Nhân Viên Social Media - Xây D ng Và Qu n Tr Fanpage, Group Facebook - Công Ty TNHH Công Ngh Jdk Vi t Nam (H n n p 12...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 14 Jul 2017
- Các công vi c so n th o h p ng, l u tr gi y t , hành chính và tuy n d ng nhân s . - Ti p tân và h tr hành chính các b ph n khác. - Chi ti t...
Location: Quan 1, Ho Chi Minh City
Language(s): French
Date Added: 02 Jul 2017

Above are the results for French. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up