Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Dong Hoi
Ho Chi Minh City
Nam Dinh
Xa Bao Dung
Xa Cau Loi
Xa Cau Xe
Xa Cay Cau
Xa Dong Nang
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Cao Bang
Da Nang
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Nam
Vinh Phuc

Related Searches
[Tuyển Gấp]  Chuyên
Associate Legal Counsel
Chuyên Gia Pháp
Chuyên Viên Cao
Chuyên Viên Pháp
Consultancy Conduct Study
Luật Tbp Pháp
Tuyển Lawyer
Tuyển Trợ Pháp
Tuyển Trưởng Phòng

Jobs In Category
Conveyancing Jobs
Employment Lawyer Jobs
General Counsel Jobs
General Legal Support Jobs
Legal Cashier Jobs
Legal Counsel Jobs
Legal Executive Jobs
Paralegal Jobs
Policy Jobs
Prison Service Jobs


Jobs in Legal in Vietnam

Jobs 1 to 25 of 696


Mô tả công việc 1. Thực hiện tư vấn pháp lý và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch M&A được giao hoặc phân công, bao gồm các công...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Czech
Date Added: 18 Feb 2021
Mô tả công việc - Tìm kiếm các dự án đầu tư/M&A - Tập hợp thông tin dự án, thẩm định các nguồn cung cấp thông tin, nghiên cứu và phân tích các...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Czech
Date Added: 20 Feb 2021
Mô tả công việc Legal support; Giving legal advice, reviewing documents, contract; Drafting and reviewing ongoing agreements from local law...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Feb 2021
Mô tả công việc - Thẩm định hồ sơ, dự án về Bất Động sản chuyển nhượng cũng như đối tác có dự án cần chuyển nhượng trên các khía cạnh pháp lý,...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Czech
Date Added: 02 Feb 2021
Job Description 1. Thực hiện tư vấn pháp lý và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch M&A được giao hoặc phân công, bao gồm các công...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Feb 2021
Job Description: USAID Linkages for Small & Medium Enterprises (USAID LinkSME) Request for Proposal (RFP) No. LINKSME-RFP-001-2021...
Location: Null
Language(s): Only English Required
Date Added: 26 Feb 2021
Get your CV checked by our professional team
Mô tả công việc • Tham gia thực hiện thẩm định pháp lý (LDD) trong các giao dịch M&A và dự án bất động sản; • Tham gia tư vấn các phương án khả...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Czech
Date Added: 26 Feb 2021
Job Description This job description does not represent a comprehensive listing of job duties that are required of the employee performing this...
Location: Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 26 Feb 2021
Mô tả công việc - Thực hiện tư vấn pháp lý và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch M&A được giao hoặc phân công, bao gồm các công...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Czech
Date Added: 26 Jan 2021
Mô tả công việc Pháp lý dự án bất động sản: Thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý nhằm đảm bảo tính hợp pháp cho các dự án bất động...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Feb 2021
Mô tả công việc - Tham gia dự án đào tạo kỹ năng tư duy pháp lý tại Văn phòng đào tạo PST Law Firm - Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Yêu cầu...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Feb 2021
Mô tả công việc - Thực hiện tư vấn pháp lý và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch M&A được giao hoặc phân công, bao gồm các công...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Czech
Date Added: 24 Feb 2021
Mô tả Công việc 1. Thực hiện tư vấn pháp lý và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch M&A được giao hoặc phân công, bao gồm các công...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Feb 2021
Mô tả công việc Thẩm định hồ sơ, dự án về Bất Động sản chuyển nhượng cũng như đối tác có dự án cần chuyển nhượng trên các khía cạnh pháp lý,...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Czech
Date Added: 03 Feb 2021
Mô tả công việc * Công tác M&A các dự án. - Tham mưu công tác M&A các dự án cho Khối Phát triển dự án - Tổ chức công tác khảo sát và đánh...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Czech
Date Added: 03 Feb 2021
Mô tả công việc Tham gia quá trình rà soát pháp lý và soạn thảo hợp đồng M&A trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản, thương mại và các lĩnh...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Feb 2021
Mô tả công việc Các công việc của một Luật sư đối với Doanh Nghiệp. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Pháp lý (Bản quyền)....
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Feb 2021
Job Detail - Search laws and assist partners/ senior associates in providing legal advices to clients - Assist partners/...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): English, Japanese
Date Added: 22 Feb 2021
Mô tả công việc Control legal risks for the company''s contracts, commitments to agreements. Participate in legal risk assessment for company...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Feb 2021
Mô tả công việc 1 . Các công việc liên quan thuộc mảng "Pháp Lý": - Tham gia soạn thảo/soát xét/chỉnh sửa bản thảo các hợp đồng, thỏa thuận...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Feb 2021
Mô tả công việc - Quản lý, điều hành hoạt động của phòng. - Kiểm tra công việc của pháp lý: + Kiểm tra việc tư vấn những vấn đề pháp lý liên...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Feb 2021
Mô tả công việc - Initiate and pursue legal proceedings as required by the company; - Prepare writs, defenses, submissions and other pleadings...
Location: Hanoi , Hanoi
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Feb 2021
Mô tả công việc Perform office administration works; Conduct translation from English to Vietnamese and vice versa. Support to conduct...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Feb 2021
Mô tả công việc 1. On the Legal front, you will be side-by-side with the Business team in reviewing Officience’s commercial contracts and legal...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Feb 2021
Mô tả công việc 1. Contract & Legal docs of Company - Draft and revise contracts, agreements, forms, and relevant legal documents; and -...
Location: Ho Chi Minh City , Ho Chi Minh
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Feb 2021

Above are the results for . In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up