xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thanh Hoa
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Nam Dinh
Quang Binh
Quang Nam

Related Searches
+Ga Staffs
Assistant Manager Phó
Công Quan Tâm
Japanese Speaking Manager
Manager
Nhân Viên Giao
Site Engineer Oil
Staff Manufacturing
Tuyê Gâp Nam
Urgent Supervisor

Jobs In Category
Climate Change Jobs
Drilling Jobs
Energy Jobs
Energy Advisor Jobs
Exploration Jobs
Gas Jobs
Meter Reader Jobs
Oil Jobs
Power Supply Jobs
Renewable Energy Jobs


Jobs in Oil, Gas & Mining in Vietnam

Jobs 1 to 25 of 700


Ngành Hóa h c, Nguyên v t li u Ngh B ph n qu n l hành chính (nhân s , tài v , pháp l , quan h công chúng) Ch c v C p giám c tr s / i...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 10 Nov 2017
- Ch u trách nhi m ch m công, ng k t ng ca và các lo i ngh cho ng i lao ng. - Qu n l toàn b d li u tài kho n , m m i và c p nh t h th ng,...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 10 Nov 2017
Mô T Công Vi c - m nhi m t t c các công vi c liên quan n IT c a Công ty bao g m s a ch a các tr c tr c nh v máy tính, v máy in, v h th...
Location: Bac Ninh, Bac Ninh
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Nov 2017
GENERAL INFORMATION Position GA STAFF - MANUFACTURING Job code JO-171103-139802 Level Staff Contract Term Permanent Recruitment Reason...
Location: Haiphong, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Nov 2017
- Ph trách ph n giao hàng gas, b p - Ph trách B o tr - s a ch a b p cho khách hàng - H tr b ph n k thu t... ph n thi công h th ng gas...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Nov 2017
Mô T Công Vi c What you will do 1. Control the general tasks in factory - Plan and complete documents, working process to support for general...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Nov 2017
Get your CV checked by our professional team
Siêu th coopmart tphcm tuy n d ng nhân viên làm vi c H th ng siêu th co.opmart hi n ang tuy n s l ng l n nhân viên làm vi c v i m c l ng dao...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Nov 2017
Nhân Viên Làm Vi c T i Big C - Co.op Mart - Lotte Mart - Aeon Mall - VinCom - Metro H Th ng Siêu Th Vi t Nam Thông Báo Tuy n Nam N N m 2017 Làm...
Location: Ho Chi Minh City, South East - Binh Duong, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Nov 2017
Mô T Công Vi c 1. Ch m sóc khách hàng v i t t c các s n ph m và d ch v c a Công ty. 2. T m ki m thông tin xây d ng Installation base cho t t...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Nov 2017
B n có th n p n ng tuy n không c n ng nh p ho c ch a là thành viên c a CareerBuilder. ho c Thông báo Vui lòng ng nh p th c hi n ch c n...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Nov 2017
Ngành i n, i n t , Máy móc Ngh B ph n qu n l hành chính (nhân s , tài v , pháp l , quan h công chúng) Ch c v C p giám c tr s / i u...
Location: Haiphong, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
B n có th n p n ng tuy n không c n ng nh p ho c ch a là thành viên c a CareerBuilder. ho c Thông báo Vui lòng ng nh p th c hi n ch c n...
Location: Dong Nai, South East
Language(s): English, Japanese
Date Added: 08 Nov 2017
LR b p gas thành ph m. 3. Theo dõi công o n x l b m t s n ph m b p gas sau khi hoàn thành vi c LR v sinh b m t...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
Mô T Công Vi c For HR Assistant Manager Manage HR team with following main functions 1. Recruitment - Implement the recruitment plan and...
Location: Hanoi, Red River Delta - Ha Nam, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
- Qu n l t ng th b ph n T ng V Nhân S - T v n cho s p và gi i quy t các v n phát sinh liên quan n lu t lao ng, nh công.. - Chi ti t...
Location: Binh Tan, Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
viên giao gas 03 ng i. - Th i gian làm vi c Làm vi c theo ca + Ca sáng (t 8h 00 n 12 00) + Ca chi u (t 15 00...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
Th c hi n công vi c s n xu t, l p t các s n ph m. - Công vi c c th s c trao i trong bu i ph ng v n. - u tiên ng i có kinh nghi m làm vi...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
- Làm gi hành chính - Th c hi n c p phát ng ph c, báo c m, lên PO tháng - Làm báo cáo hàng tháng, ki m sóat d li u - Tham gia vào các ho t...
Location: Bac Ninh, Bac Ninh
Language(s): Czech
Date Added: 08 Nov 2017
B n có th n p n ng tuy n không c n ng nh p ho c ch a là thành viên c a CareerBuilder. ho c Thông báo Vui lòng ng nh p th c hi n ch c n...
Location: Binh Phuoc, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
giao nhan, lap dat, cham soc , bao duong bep gas cho cac ho gia dinh tren dia ban quan long bien va huyen gia lam thanh...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Oct 2017
Th c hi n công vi c s n xu t, l p t các s n ph m. - Công vi c c th s c trao i trong bu i ph ng v n. - u tiên ng i có kinh nghi m làm vi...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
GENERAL INFORMATION Position Japanese Speaking - GA Manager - Manufacturing Job code JO-171030-139397 Level Manager Contract Term Permanent...
Location: Dong Nai, South East
Language(s): English, Japanese
Date Added: 08 Nov 2017
- Thu ti n theo hóa n tr ng qu y xu t - Báo cáo và ki m kê ph tùng - Ghi chép, báo cáo t ng món trang trí ph ki n xe máy, xe lên m u. - Bán...
Location: Quan 5, Ho Chi Minh City - Hong Bang, Hai Phong
Language(s): French
Date Added: 24 Oct 2017
Khách hàng c a chúng tôi là m t công ty s n xu t l n c a n c ngoài có nhu c u tuy n d ng v trí HR and GA staff làm vi c t i H ng Yên, c th nh sau...
Location: Hung Yen, Hung Yen
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Oct 2017
B n có th n p n ng tuy n không c n ng nh p ho c ch a là thành viên c a CareerBuilder. ho c Thông báo Vui lòng ng nh p th c hi n ch c n...
Location: Hung Yen, Hung Yen
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Oct 2017

Above are the results for . In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up