xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thai Binh
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Binh Duong
Binh Thuan
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Binh

Related Searches
Assistant Manager Kcn
Chuyên Viên Marketing
Công Nhân Dây
Công Quan Tâm
Nhân Viên Hàng
Nhân Viên Toàn
Thi Khuôn Jig
Thu Khuôn Hàn
Thu Viên Chuyên
Tuy Nhân Viên

Jobs In Category
Alternative Energy Jobs
Climate Change Jobs
Drilling Jobs
Energy Advisor Jobs
Exploration Jobs
Gas Jobs
Meter Reader Jobs
Oil Jobs
Power Supply Jobs
Resource Trading Jobs


Jobs in Oil, Gas & Mining in Vietnam

Jobs 1 to 25 of 700


Th c hi n vi c ki m tra theo k ho ch c a tr ng phòng v các công tác an toàn trong h th ng i n, gas, PCCC. L p báo... an toàn lao ng v i n,...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 25 Sep 2017
- Làm vi c tr c ti p d i X ng S n Xu t - Ph trách khu v c Khuôn Gá Hàn - C i ti n cho t t c các S n Ph m trong quá tr nh gia công - Có trách...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): Czech
Date Added: 21 Sep 2017
- Thành viên m i Tham gia 08/03/2017 Bài vi t i n tho i 01636084459 Tuy n nhân viên nam n ch y bàn nhà hàng g n ga tàu vinh S l ng; 3 nam...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Sep 2017
FunTap là ngôi nhà t p h p ng i tr yêu công ngh , cá tính v i khát khao mang n cho c ng ng ng i tiêu dùng Vi t Nam các s n ph m game và gi i...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Sep 2017
- Ph trách các công vi c v Admin nh + C p nh t các quy nh m i cho ban giám c, s a i các quy nh c a công ty sao cho h p l , phù h p +...
Location: Haiphong, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 10 Sep 2017
Là nhà cung c p hàng u các s n ph m ngành c khí, ph tùng ph tr (càng, bô, vành, chân phanh, c n s c a xe máy) LeGroup t hào v i h n 20 n m...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 10 Sep 2017
Get your CV checked by our professional team
Ngành i n, i n t , Máy móc Ngh B ph n qu n l hành chính (nhân s , tài v , pháp l , quan h công chúng) Ch c v C p ph trách S n m...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 06 Sep 2017
Ngành Tài chính Ngh B ph n qu n l hành chính (nhân s , tài v , pháp l , quan h công chúng) Ch c v C p giám c tr s / i u hành kinh...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): English, Japanese
Date Added: 06 Sep 2017
Ngành i n, i n t , Máy móc Ngh Ngành kinh doanh, công vi c v n phòng, k ho ch, phân ph i Ch c v C p giám c tr s / i u hành kinh...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): English, Japanese
Date Added: 06 Sep 2017
Công ty TNHH Masha, chuyên cung c p gas dân d ng, gas công nghi p, van an toàn, ng d n gas, ngành gas ..., b m, thi t...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 20 Sep 2017
n ng s a ch a, l p t thi t b h th ng gas,báo cháy gas, ngh , bi t c b n v . u tiên bi t thêm i n n c...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 20 Sep 2017
Tham gia vào dây chuy n s n xu t gas nh - Chi t n p gas - Dán tem - Chuy n b nh gas lên và xu ng xe t i - Các...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 20 Sep 2017
áp ng nhu c u công vi c c a công ty, chúng tôi c n tuy n Nhân viên giao gas. Yêu c u công vi c Nam, không hút... thu c. Trung th c, có xe máy,...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Czech
Date Added: 20 Sep 2017
Mô T Công Vi c Conduct HR+GA Activities through company policy and Legislation, Regulation and other Requirement. Establishes and leads...
Location: Hanoi, Red River Delta - Bac Ninh, Bac Ninh
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Sep 2017
1. Best Practice Tools - Responsible for maximizing efficiency and effectiveness of all general administrative processes (office administration,...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Sep 2017
+ H tr , cho tr i Gà + T v n, m khám và xây d ng phác i u tr trên Gà. + Th c hi n công vi c theo s phân công c a Giám c. + Công vi c s...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Sep 2017
(Mã s 01) -Th c hi n công tác và . Implementation of the recruitment and training. - i tho i và x l các v n liên quan n ng i lao ng...
Location: Vinh Phuc, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Sep 2017
- Xây d ng chi n l c cá nhân , khai thác và t m ki m khách hàng - Tham gia tr c ti p t m ki m, , h tr , ch m sóc khách hàng cá nhân, doanh nghi p v...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Sep 2017
Answer phone calls, provide information to callers or connect callers to appropriate people. Greet and provide general support to visitors. Handle...
Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Sep 2017
+ Phu trach n m b t cac công viê c cu a GA nh qua n ly canteen, ky tuc xa, qua n ly xe, layout nha may, landscape + Tham m u cho cac câp la nh...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Sep 2017
Interpretation of internal conference and meeting with client, and documents Other tasks Required Experience Japanese N2 level to translate...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Sep 2017
Interpretation of internal conference and meeting with client, and documents Other tasks Required Experience Japanese N2 level to translate...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Sep 2017
Sales Manager (Oil and Gas) - FIRST ALLIANCES (Công Ty TNHH TM-DV Nh t Liên Bang) Sales Manager (Oil and Gas) FIRST...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Sep 2017
- Th c hi n các công vi c GA nh Book khách s n, book vé máy bay, phòng h p, 5S, ... - Theo dõi n i dung, ti n các h ng m c thi công trong v n...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Sep 2017
Answer phone calls, provide information to callers or connect callers to appropriate people Greet and provide general support to visitors Handle the...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Sep 2017

Above are the results for . In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up