xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Thanh Hoa
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Ninh Binh
Quang Binh
Quang Nam

Related Searches
Chuyên Viên Kinh
Kinh Doanh Nhân
Nhân Viên Kinh
Nhân Viên Sale
Nhân Viên Sales
Sales Travel Agent
Tuy Nhân Viên
Vina Holiday Travel


Nhân Viên Kinh Jobs in Vietnam

Jobs 1 to 25 of 959


báo - Nhân Viên Kinh Doanh Logistics - CN Cty CP Giao Nh n Và V n T i Qu c T H i Khánh T i à N ng...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): French
Date Added: 07 Dec 2017
ngh Sale/ Marketing/ Guest Relation/ Revenue V trí Nhân viên Sales Travel Agent/ Nhân viên phòng kinh doanh L u ...
Location: Hoan Kiem, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Nov 2017
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên Kinh Doanh Logistics... ho c các tr ng cao ng có...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Dec 2017
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên Kinh Doanh Logistics... ho c các tr ng cao ng có...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Dec 2017
Nhân Viên Kinh Doanh Logistics Cty CP Ti p V n Doanh Nghi p Nh và V a Vi t Nam Ngày c p nh t 30/11/2017 Thông Tin... hàng. - T t m ki...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 02 Dec 2017
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên Kinh Doanh Logistics... cho khách hàng có nhu c u v...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 02 Dec 2017
Get your CV checked by our professional team
này. REC Media c n tuy n nhân viên kinh doanh 1. S l ng tuy n 02 ng i 2. Th i gian nh n h s 2-2-2012 - 16-2...
Location: Dong Da, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Nov 2017
Mô T Công Vi c TUY N D NG NHÂN VIÊN KINH DOANH - ÔNG NAM LOGISTICS S l ng 5 ng i, công vi c nh sau... kh u, qu n tr logistics, kinh t...
Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 02 Dec 2017
tên Email S i n tho i N i dung thông báo - Nhân Viên Kinh Doanh Ota (mayfair Hotel and Resort) - HT Vietnam Group...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Dec 2017
dung thông báo - Nhân Viên Kinh Doanh V Truy n Thông (media) - Công Ty CP Truy n Thông Vitv (H n n p 30-08-2012...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Dec 2017
này. VINA HOLIDAY TRAVEL C n tuy n g p 10 nhân viên kinh doanh du l ch online ( u tiên sinh viên làm thêm, sinh viên m i... viên, n xin vi c Tên...
Location: Thanh Xuan, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Nov 2017
Logistics Công ty C ph n Ti p v n HP Ngày c p nh t 04/12/2017 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c L ng 4,000,000... ho c các tr ng cao...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 05 Dec 2017
Logistics Công ty C ph n Ti p v n HP Ngày c p nh t 11/12/2017 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c L ng 4,000,000... ho c các tr ng cao...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 12 Dec 2017
Hotel tuy n d ng a i m Qu n 1, HCMC H n n p 31/12/2017 M c l ng Th a thu n Gi làm vi c Gi hành chính S .../ t phòng/ T ng ài/...
Location: Quan 1, Ho Chi Minh City
Language(s): French
Date Added: 11 Dec 2017
/ Marketing/ Guest Relation/ Revenue V trí Nhân viên Chuyên viên kinh doanh/Sales Executive (Online Travel Agent) L u ...
Location: Hai Chau, Da Nang
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Dec 2017
, àm phán t t - Siêng n ng, nhanh nh n, yêu thích công vi c l nh v c logistics - u tiên ng viên có kinh nghi m sales... các v l nh v c v n t i,...
Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City
Language(s): Czech
Date Added: 08 Dec 2017
, thuy t ph c, àm phán t t - Siêng n ng, nhanh nh n, yêu thích công vi c bán hàng l nh v c logistics - u tiên ng viên có... kinh nghi m sales các...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 08 Dec 2017
Mô T Công Vi c Ch c danh công vi c Nhân viên sale Logistics Tên n v / ban Trung tâm Logistics Th ng m i... viên có kinh nghi m trong l nh v c...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Dec 2017
báo - Nhân Viên Sale Logistics B Ph n N i a (không Yêu C u Kinh Nghi m) - Công Ty TNHH Ti p V n Tân Liêu...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 25 Nov 2017
dung thông báo - Nhân Viên Sale Logistics B Ph n N i a (không Yêu C u Kinh Nghi m) - Công Ty TNHH Ti p V n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 25 Nov 2017
v c logistics. - N ng ng, nhi t t nh, trung th c. Kh n ng làm vi c c l p cao. - Am hi u nghi p v Giao nh n v n t i... email ho c tr c ti p...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 30 Nov 2017
logistics và công vi c kinh doanh Yêu c u h s - n xin vi c. - S y u l l ch. - H kh u, ch ng minh nhân dân và gi y...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 25 Nov 2017
hi u bi t trong các l nh v c Shipping Lines, Forwarder, Logistics ( u tiên ng viên có s n ngu n khách hàng) - Có kh n ng... công ch ng khi ng...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Dec 2017
hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên Sales Logistics Ngày c p nh t 06/12/2017... l i c h ng c...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Dec 2017
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên Sales Logistics Ngày..., qu , n m. Quy n l i...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Dec 2017

Above are the results for nhân viên kinh Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up