xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Dong Hoi
Dong Xoai
Hanoi
Ho Chi Minh City
Tuy Hoa
Xa Dong Gang
Xa Dong Nang
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Hoa Binh
Lam Dong
Long An
Ninh Binh
Quang Nam
Vinh Long

Related Searches
Cad Operator Nhân
Chuyên Viên Nhân
Code Adm Law
Nhân Viên Creative
Nhân Viên Gas
Nhân Viên Giao
Nhân Viên Kinh
Nhân Viên Sales
Nhân Viên Sóc
Nhân Viên Thi


Nhân Viên Thi Jobs in Vietnam

Jobs 1 to 25 of 1172


Chuyên Viên / Nhân Viên Thi t K Event - Vietlife Travel (D ch v l hành) - Cty thành viên c a ECInvest Mã công vi c...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jun 2018
Valley 4 Hotel, à L t Công ty C phân T p oàn UHMGROUP Ngày c p nh t 01/06/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c... L ng C nh tranh...
Location: Da Lat, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 02 Jun 2018
nghi m C p b c t i thi u Nhân viên B ng c p t i thi u Trung c p - Vocational diploma in Hospitality or tourism...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 25 May 2018
Công ty TNHH Masha là n v chuyên thi công h th ng gas, cung c p gas gia nh, gas công nghi p. Thông tin chi ti t... các b n có th tham kh o...
Location: Son Tra, Da Nang - Luong Son, Hoa Binh
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Jun 2018
- T ch c t v n, lên t ng - concept và th c hi n t ng cho các chi n d ch theo yêu c u c a Ban Giám c. - Ph i h p v i các b ph n lên t...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 May 2018
to construction phases with minimal supervision. - Work in a team or work independently, schedule design process and match the... from Construction...
Location: Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2018
Get your CV checked by our professional team
k h a - Golf Valley 4 Hotel, à L t Công ty C phân T p oàn UHMGROUP Ngày c p nh t 01/06/2018 Thông Tin Tuy n D ng...
Location: Da Lat, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Jun 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên T i n - N c - Gas... soát h th ng trang thi t b...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Jun 2018
Mô T Công Vi c Nhân viên nhóm Qu n tr doanh nghi p S l ng c n tuy n 01 Mô t công vi c Thi t l p và s a i các quy nh c a Công ty; H...
Location: Vinh Phuc, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2018
- T v n và bán các s n ph m c a công ty. Thu nh p s ph thu c vào doanh s . - C n có s liên t c h c h i n m b t rõ s n ph m c a công ty và i...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 28 May 2018
- T v n và bán các s n ph m c a công ty. Thu nh p s ph thu c vào doanh s . - C n có s liên t c h c h i n m b t rõ s n ph m c a công ty và i...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 17 Jun 2018
- T v n và bán các s n ph m c a công ty. Thu nh p s ph thu c vào doanh s . - C n có s liên t c h c h i n m b t rõ s n ph m c a công ty và i...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 15 Jun 2018
t i VP T m ki m nâng cao T m ki m Nhân Viên Sales Logistics M c l ng 5 tri u - 7 tri u (Có ph n tr m hoa h ng...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 08 Jun 2018
lòng ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng nhân viên sale Logistics...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2018
Yêu c u T t nghi p i h c tr lên chuyên ngành qu n tr nhân l c, kinh t , tài chính - k toán,... T i thi u 03 n m kinh nghi m trong l nh v c...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 02 Jun 2018
, Lâm ng V trí tuy n Nhân viên Marketing Research Associate Mô t công vi c - Understanding of research techniques... years and permanent...
Location: Dak Nong, Central Highlands - Lam Dong, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jun 2018
Masha là n v chuyên - T v n thi t k , thi công h th ng gas công nghi p - Cung c p các gói b o tr b o d ng và... s a ch a H th ng gas, b p...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2018
tuy n C n tuy n Nhân viên Sales Logistics Ngành ngh H i quan/Xu t nh p kh u N i làm vi c Hà N i Lo i h nh...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 12 Jun 2018
vé Ngành ngh Sale/ Marketing/ Guest Relation/ Revenue V trí Nhân viên Nhân viên Sales Travel Agent (TA) L u b n...
Location: Quan 1, Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 28 May 2018
n ng l ng, gas và máy móc công nghi p, v t li u, th c ph m và nông nghi p sinh h c. - Làm vi c v i khách hàng ng i Nh t... l ng, gas và máy móc...
Location: Hoan Kiem, Ha Noi
Language(s): Czech
Date Added: 30 May 2018
qui tr nh v n hành ngành bán l / siêu th Có kinh nghi m v v n hành kho bãi, logistics, qu n l ngành hàng xu t... v v n hành kho bãi,...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 09 Jun 2018
cao T m ki m Nhân viên Kinh doanh Logistics M c l ng Th ng l ng(Có ph n tr m hoa h ng) H n n p h s 13/07/2018...
Location: Dong Van, Ha Giang
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Jun 2018
v trí sau Quy Mô Công Ty 100-499 Chi ti t công vi c Tên công vi c Nhân Viên Creative and Market Research...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Jun 2018

Above are the results for nhân viên thi Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up