xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Thanh Hoa
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Ninh Binh
Quang Binh
Quang Nam

Related Searches
Media Video Editor
Nhân Viên Gas
Nhân Viên Logistic
Nhân Viên Media
Nhân Viên Phòng
Nhân Viên Sales
Nhân Viên Sóc
Nhân Viên Thi
Tuy Nhân Viên
Tuyê Gâp Nhân


Nhân Viên Thi Jobs in Vietnam

Jobs 1 to 25 of 943


. Yêu c u công vi c - 2 n m làm Media - T t nghi p i h c tr ng M thu t/ ho c ch ng ch m thu t - Thành th c công c ... tên Email S...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Dec 2017
Thi t k các công c (Jig), gá,các chi ti t c a máy Yêu c u T t nghi p trung c p k thu t tr lên (chuyên ngành c khí). c v thành th o...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 26 Nov 2017
Mô T Công Vi c Phòng Khuôn Gá ang có nhu c u tuy n công nhân viên - Nhân viên Thi t k khuôn t d p ngu i 2D 3D ( 1 Nam ) - Công nhân viên...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 16 Nov 2017
ty. - Ph i h p v i b ph n digital th c hi n các chi n d ch truy n thông qua các kênh media, internet theo yêu c u c a c p trên... i n tho i...
Location: Gia Lai, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Dec 2017
. Hãy n v i Minh Hà Group. Quy Mô Công Ty 100-499 Chi ti t công vi c Tên công vi c Nhân viên Media Mã công vi c Mô t ... v i công...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
- Thi t k các công c (Jig), gá,các chi ti t c a máy. Quy n l i và ãi ng - Công vi c n nh có c h i th ng ti n. - L ng c b n + các...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 22 Nov 2017
Get your CV checked by our professional team
th ng hi u công ty khi có yêu c u. Yêu c u công vi c - Có 2 n m làm media. - T t nghi p i h c tr ng m thu t ho c... ty ng tuy n 6 - 8...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
. Máy tính c u h nh cao ( Core I3/4G/SSD, riêng Media trang b Card Màn h nh) 15. c c p ngân sách Marketing y / u... n 16. y v trí...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Dec 2017
ây là tên, th ng hi u c a Nhà tuy n d ng b n quan tâm và h nh nh c a h data-position bottom> Apricot - Bau Mai Resort tuy n d ng a i m...
Location: Phan Thiet, Binh Thuan
Language(s): French
Date Added: 25 Nov 2017
, Excel, Power Point. - Có kinh nghi m t i thi u 1 n m trong ngành , truy n thông media - S h u k n ng giao ti p, thuy t... phòng Word, Excel,...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Dec 2017
- Th c thi ho t ng v n chuy n, nh p kh u phòng Logistics, m b o công v n chuy n nhanh, k p th i - H tr kinh...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 10 Dec 2017
i l gas Mai Hoa, Ph b ch Thái B i , Khu ô th v n quán . C n tuy n 5 nhân viên gas quanh khu v c Hà ông, l ng... th a thu n, u tiên làm lâu...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 06 Dec 2017
(Logistics) MP Logistics Ngày c p nh t 22/11/2017 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c C p b c Nhân viên Kinh... yêu c u h tr . -...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 24 Nov 2017
TUY N G P NAM/N LÀM VI C T I H TH NG SIÊU TH BIGC, COOPMART, AEON... ( NG K S M C X P L CH I LÀM - CÓ CH N, L I CHO NHÂN VIÊN XA,...
Location: South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Nov 2017
TUY N G P NAM/N LÀM VI C T I H TH NG SIÊU TH BIGC, COOPMART, AEON... ( NG K S M C X P L CH I LÀM - CÓ CH N, L I CHO NHÂN VIÊN XA,...
Location: South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Nov 2017
th ng ti n, tr thành qu n l d án Media. - c ào t o các k n ng m m trong n i b . - c g i i ào t o, phát... tuô i - Tri nh ô...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Nov 2017
Yêu c u T t nghi p trung c p k thu t tr lên (chuyên ngành c khí). c v thành th o Autocad. T i thi u 2 n m kinh nghi m thi t k các chi ti t...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 13 Nov 2017
V trí tuy n d ng Nhân viên xu t nh p kh u (sales administration and import/export staff) Tu i t 25-32 T i thi u ã i làm...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Dec 2017
2 n sáng th 7. Yêu c u công vi c 1. Kinh nghi m t 1-2 n m làm Media 2. T t nghi p i h c tr ng M thu t/ ho c...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Dec 2017
- T m ki m khách hàng, gi i thi u và bán thi t b ph c v ga-ra s a ch a ô tô. - i công tác t nh hàng tháng chào bán s n ph m công ty, kh o sát...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 23 Nov 2017
h Ngành ngh Hành chính/ Nhân s / Th k V trí Nhân viên Nhân viên hành chính/Administration Officer L u ...
Location: Nha Trang, Khanh Hoa
Language(s): Only English Required
Date Added: 02 Dec 2017
Yêu c u T t nghi p trung c p k thu t tr lên (chuyên ngành c khí). c v thành th o Autocad. T i thi u 2 n m kinh nghi m thi t k các chi ti t...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 13 Nov 2017
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên Media Công ty C ph n... Nhân Viên Media Công...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 25 Nov 2017
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên Logistics CÔNG TY TNHH... L ng C nh tranh...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Dec 2017
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân viên Media Production Công... tranh Nhân viên Media...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Dec 2017

Above are the results for nhân viên thi Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up