xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Ha Giang
Ha Noi
Ha Tinh
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Nam Dinh
Ninh Binh
Quang Nam

Related Searches
Administration Officer Nhân
Gâp Nhân Viên
Haibay Hotel Tuy
Nhân Viên Creative
Nhân Viên Giao
Nhân Viên Hành
Nhân Viên Sales
Nhân Viên Social
Nhân Viên Tân
Nhân Viên Thu


Nhân Viên Thu Jobs in Vietnam

Jobs 1 to 25 of 1011


and RF Switch for mobile telecommunications frequency band. We have grown into a global company specialized in developing... main products that are...
Location: Ha Nam, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Sep 2018
V trí Nhân viên Nhân viên b ph n k thu t (Hoang Nham Hotel Lai Chau - 4 Star) L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n...
Location: Lai Chau, Lai Chau
Language(s): Czech
Date Added: 20 Sep 2018
Thông Báo Tuy n D ng Nhân Viên Làm Th i V Ho c Lâu Dài T i H Th ng Siêu Th CoopMart >> >> ng viên quan tâm vui lòng liên h qua s i n tho i...
Location: Binh Tan, Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 Sep 2018
ây là tên, th ng hi u c a Nhà tuy n d ng b n quan tâm và h nh nh c a h data-position bottom> Haibay hotel... V trí Nhân viên Haibay Hotel...
Location: Hoan Kiem, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Sep 2018
l p ráp và s a ch a h th ng và b p gas giao gas theo yêu c u hòa ng nhanh nh n thu c ng quy nh n Quy n l i... kinh nghi m trong l nh v c...
Location: Binh Dinh, South Central Coast - Hai Ba Trung, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Sep 2018
. - c ào t o quy chu n, bài b n v nghi p v sales nói chung và c thù riêng c a v trí sales ngành Logistics. - Có c ... v n t i, các chuyên...
Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 02 Sep 2018
Get your CV checked by our professional team
Thông Báo Tuy n D ng Nhân Viên Làm Th i V Ho c Lâu Dài T i H Th ng Siêu Th CoopMart >> >> ng viên quan tâm vui lòng liên h qua s i n tho i...
Location: Binh Tan, Ho Chi Minh City
Language(s): French
Date Added: 10 Sep 2018
Thông Báo Tuy n D ng Nhân Viên Làm Th i V Ho c Lâu Dài T i H Th ng Siêu Th CoopMart >> >> ng viên quan tâm vui lòng liên h qua s i n tho i...
Location: Binh Tan, Ho Chi Minh City
Language(s): French
Date Added: 15 Sep 2018
các th thu t v internet, các công c v social media (Facebook, Google, Website, Youtube, Forum, Blog ). - K n ng vi t...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Sep 2018
- Nghiên c u th tr ng, thu th p thông tin, tài li u xu h ng hi n t i c a xã h i phát huy t ng m t cách hi u qu . - H tr các phòng ban liên...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Sep 2018
Xu t nh p kh u and Logistics. - Có ki n th c, am hi u và ã t ng theo h c m t trong các l nh v c kinh t , th ng m i, ngo i... vi c t i các công ty...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Sep 2018
Hotel tuy n d ng a i m Qu n 1, HCMC H n n p 29/09/2018 M c l ng Th a thu n Gi làm vi c Làm theo ca S .../ Revenue, Khác V trí...
Location: Quan 1, Ho Chi Minh City
Language(s): French
Date Added: 08 Sep 2018
c n h Ngành ngh Hành chính/ Nhân s / Th k V trí Nhân viên Nhân viên Hành chính (Administration Assistant...
Location: Quan 1, Ho Chi Minh City
Language(s): French
Date Added: 15 Sep 2018
. > ng viên quan tâm vui lòng liên h qua s i n tho i 0978 87 0249 Anh Thiê n ( B ph n tuy n d ng ) lên trao i và nh n l ch ph ng v n. >...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Sep 2018
. > ng viên quan tâm vui lòng liên h qua s i n tho i 0978 87 0249 Anh Thiê n ( B ph n tuy n d ng ) lên trao i và nh n l ch ph ng v n. >...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Sep 2018
l ch Ngành ngh Hành chính/ Nhân s / Th k V trí Nhân viên HR Administration Officer / Nhân viên hành chính nhân...
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Sep 2018
k -Thành th o các ph n m m media Adobe Photoshop, Premierre, After Effect, Illustrator. -Bi t s d ng máy nh, máy quay..., kinh nghi m 2 n m...
Location: Cau Giay, Ha Noi
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Sep 2018
Yêu c u - T t nghi p THPT tr lên - Vi tính v n phòng - Gi ng nói rõ ràng - K n ng giao ti p t t, có kh n ng th ng l ng - Có ít nh t 6 tháng...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Czech
Date Added: 16 Sep 2018
- Ti n hành g i i n tho i cho khách hàng, thuy t ph c khách hàng n k t t toán thanh toán n ph i tr . - Theo dõi and báo cáo nh k t nh tr ng n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 27 Aug 2018
Nhân Viên Logistics Công ty TNHH i n Máy Aqua Vi t Nam Ngày c p nh t 14/09/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c... hoàn thành công...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Sep 2018
- Kinh doanh l nh v c V n t i, th t c H i Quan, DOM, kho bãi.. (Logistics). - T m ki m khách hàng và th c hi n bán hàng c ng nh ch m sóc các khách...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Aug 2018
and RF Switch for mobile telecommunications frequency band. We have grown into a global company specialized in developing... main products that are...
Location: Ha Nam, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Sep 2018
and RF Switch for mobile telecommunications frequency band. We have grown into a global company specialized in developing... main products that are...
Location: Ha Nam, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 11 Sep 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Nhân Viên Media Production Công... d án tri n khai theo tu...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 20 Sep 2018
ng nh p b ng Nhân viên Logistics Công ty TNHH Emivest Feedmill Vi t Nam - CN ng Nai Ngày c p nh t 20/09/2018... ngo i th ng, qu n tr...
Location: Dong Nai, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Sep 2018

Above are the results for nhân viên thu Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up