xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Thanh Hoa
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Ninh Binh
Quang Binh
Quang Nam

Related Searches
Asian Chef Partie
Executive Office Secretary
M+E Chief Engineer
Nhà Hàng Buffet
Nhà Hàng Tuy
Nhân Viên Kiêm
Nhân Viên Kinh
Nhân Viên Norfolk
Thi Nhà Máy
Western Chef Partie


Jobs in Nha Trang, Vietnam

Jobs 26 to 50 of 610


- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Nov 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Nov 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Nov 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Dec 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Nov 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 Nov 2017
Get your CV checked by our professional team
- Thi t k b n v khuôn m u, gá, du ng cu , may moc ê co thê tu y chi nh theo nhu câ u cu a sa n xuât. - Liên t c c i ti n trong ch t o ô...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Dec 2017
- t m chính xác b n nên t t khóa c n t m trong d u nháy kép. Ví d Sales Manager . - Tránh dùng nh ng t chung chung nh qu n l , nên t m...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Dec 2017
for improvement of the catering operation. - Ensure food hygiene and safety standards are maintained in all areas. - Be in charge... or Bachelor...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 01 Dec 2017
B n có th n p n ng tuy n không c n ng nh p ho c ch a là thành viên c a CareerBuilder. ho c Thông báo Vui lòng ng nh p th c hi n ch c n...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 04 Nov 2017
Mô T Công Vi c JOB SCOPE The M+E Chief Engineer will be responsible to the Property Manager to perform, manages... management are preferred Good...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Dec 2017
(CAMPANILE HOTEL) L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n d ng ch ng liên h t i b n Tiêu h s H tên i n...
Location: Ngu Hanh Son, Da Nang
Language(s): French
Date Added: 03 Dec 2017
Viên B p Âu - Norfolk Hotel L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n d ng ch ng liên h t i b n Tiêu h s H ...
Location: Quan 1, Ho Chi Minh City
Language(s): French
Date Added: 06 Dec 2017
Office Secretary cum Quality Controller L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n d ng ch ng liên h t i b n Tiêu h ...
Location: Quan Son, Thanh Hoa - Son Tra, Da Nang
Language(s): Only English Required
Date Added: 20 Nov 2017
V trí Nhân viên NHÂN VIÊN Y T KIÊM CÔNG TÁC NHÂN S - HOTEL NURSE CUM HR EXECUTIVE L u b n nên tr c tuy n Nhà...
Location: Lai Chau, Lai Chau
Language(s): Only English Required
Date Added: 29 Nov 2017
/ R a bát V trí Tr ng ca/ Giám sát Western Chef de Partie (CAMPANILE HOTEL) L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n...
Location: Ngu Hanh Son, Da Nang
Language(s): French
Date Added: 02 Dec 2017
- Ch u trách nhi m qu n l toàn b h at ng logistics /xu t nh p kh u ho c purchasing c a nhà máy - Chi ti t trao i...
Location: Hai Duong, Hai Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 25 Nov 2017
- Giao gas trong khu v c qu n 7, Nhà Bè. - H tr công ty giao hàng cho khách. - Các công vi c liên quan khác...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 19 Nov 2017
Hotel ) L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n d ng ch ng liên h t i b n Tiêu h s H tên i n tho i...
Location: Quan 2, Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Dec 2017
V trí T ng ài Viên H Tr Thu H i N Pháp L (Legal Operator) N i làm vi c Tòa nhà Hà ô, S 2 H ng Hà, Ph ng 2...
Location: Vietnam
Language(s): Portuguese
Date Added: 27 Nov 2017
/ Th k V trí Tr l , th k Executive Secretary (to GM) L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n d ng ch ng liên...
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Dec 2017
công ty quà t ng s 1 Vi t Nam. - Tham gia Happy Boxx v i v trí Creative Executive, b n s cùng làm vi c v i team... Marketing lên t ng v...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Nov 2017
. Máy tính c u h nh cao ( Core I3/4G/SSD, riêng Media trang b Card Màn h nh) 15. c c p ngân sách Marketing y / u... n 16. y v trí...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Dec 2017
Yêu c u 1.Nam, N t 18 tu i, trung th c, nhanh nh n. 2. Có s c kh e t t. 3. Không yêu c u kinh nghi m s c h ng d n. 4. Có th t ng ca theo...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Nov 2017
- Qu n l phòng hành chánh, m b o m t làm vi c an toàn và an ninh. - Phát tri n và duy tr m i quan h t t p v i các c quan chính quy n a ph...
Location: Bac Ninh, Bac Ninh
Language(s): French
Date Added: 11 Dec 2017

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up