xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Ninh Binh
Thai Binh
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Long Cong

Areas
Binh Dinh
Binh Duong
Binh Thuan
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Quang Binh

Related Searches
Công Nhân Hàn
F+B Secretary
Giám Secretary General
Manager Staff Kcn
Nhân Viên Tân
Nhân Viên Thi
Nhân Viên Thu
Nhân Viên Toán
Staff
Thu Máy Làm


Jobs in Nha Trang, Vietnam

Jobs 51 to 75 of 594


- Th c hi n i soát s li u thanh toán chính xác và úng th i h n quy nh. - Theo dõi/ gia h n các H p ng thuê nhà, H p ng thi công. - Làm...
Location: An Thi, Hung Yen
Language(s): Only English Required
Date Added: 29 Sep 2017
Công ty C ph n Du l ch Thanh B nh ho t ng trong các l nh v c Du l ch, Khách s n, Nhà hàng, Resort v i h th ng g m 4 Khách s n, 2 Nhà hàng tiêu...
Location: Binh Thuan, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Oct 2017
Công ty C ph n Du l ch Thanh B nh ho t ng trong các l nh v c Du l ch, Khách s n, Nhà hàng, Resort v i h th ng g m 4 Khách s n, 2 Nhà hàng tiêu...
Location: Binh Thuan, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Oct 2017
Công ty C ph n Du l ch Thanh B nh ho t ng trong các l nh v c Du l ch, Khách s n, Nhà hàng, Resort v i h th ng g m 4 Khách s n, 2 Nhà hàng tiêu...
Location: Binh Thuan, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Oct 2017
Công ty C ph n Du l ch Thanh B nh ho t ng trong các l nh v c Du l ch, Khách s n, Nhà hàng, Resort v i h th ng g m 4 Khách s n, 2 Nhà hàng tiêu...
Location: Binh Thuan, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Oct 2017
- Chuâ n bi pho ng ho p (hoa, banh trai, n c,..) - Qua n ly sim iê n thoa i (sim trông) cu a công ty - Thanh toan tiê n gas, tivi,..cho khu KTX...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 11 Oct 2017
Get your CV checked by our professional team
(Mã s TLCNS) Công nhân hàn k t c u, c khí Làm các Khung nhà thép, d m thép, nhà ti n ch , b ng t i, ng... Gá l p s n ph m c b n v hàn gá ính...
Location: Hung Yen, Hung Yen
Language(s): Czech
Date Added: 11 Oct 2017
- Xây d ng các quy nh, quy ch trong công ty và m b o tính tuân th n i quy lao ng - T ch c c s v t ch t và các trang thi t b , t ch c v...
Location: Hung Yen, Hung Yen
Language(s): Only English Required
Date Added: 23 Sep 2017
NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH T NG V Chu n b và qu n l các i u ki n và ph ng ti n làm vi c c n thi t cho CNV. Qu n l c s v t ch t, trang thi t b...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 30 Sep 2017
chính/ Nhân s / Th k V trí Tr l , th k F+B Secretary / Th k m th c L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n...
Location: Phu Quoc, Kien Giang
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Oct 2017
Center Secretary/ Th K Trung Tâm D ch V khách Hàng L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n d ng ch ng liên h t i b n...
Location: Quan Son, Thanh Hoa - Son Tra, Da Nang
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Sep 2017
d ng V trí Tr l , th k Engineering Secretary - Th k B ph n K thu t L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n...
Location: Cam Ranh, Khanh Hoa
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Oct 2017
Nhân viên Nhân Viên K Thu t B o Tr (The Myst ng Kh i hotel 5 ) L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n d ng ch ...
Location: Quan 1, Ho Chi Minh City
Language(s): Czech
Date Added: 09 Oct 2017
Công ty TNHH Nipro Pharma Vi t Nam (thu c t p oàn Nipro Pharma c a Nh t)có nhà máy t i VSIP H i Phòng s n xu t, kinh...
Location: Haiphong, Red River Delta
Language(s): Czech
Date Added: 20 Sep 2017
/ T tr ng F+B MANAGER at GRANDVRIO CITY Hotel L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n d ng ch ng liên h t i b n Tiêu...
Location: Hai Chau, Da Nang
Language(s): Only English Required
Date Added: 20 Oct 2017
Nhân viên Order Taker cum Secretary/ Nhân Viên Tr c BP Bu ng kiêm Th K L u b n nên tr c tuy n Nhà tuy n d ng...
Location: Quan Son, Thanh Hoa - Son Tra, Da Nang
Language(s): Only English Required
Date Added: 07 Oct 2017
email ; ho c - Mang theo 1 h nh (3x4) t i tr c ti p Công ty (Norfolk Hotel - 117 Lê Thánh Tôn, Qu n 1) i n phi u tuy n d ng L nh... - Norfolk...
Location: Quan 1, Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 24 Sep 2017
- pháp l cho khách hàng. - Chu n b h s liên quan n các v vi c v doanh nghi p, , s h u trí tu , gi i quy t tranh ch p, ng k s n ph m - Th...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Oct 2017
- Ch bi n các món Hàn Qu c theo qui nh c a Nhà hàng - Làm vi c t 10h sáng n 10h t i ( ngh 2 ti ng ) - Chi ti t trao i thêm khi ph ng v n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 12 Oct 2017
Gi hành chính S l ng c n tuy n 1 Mô t công vi c Be responsible for rendering secretarial, administrative... l ch, Nhà hàng/ Bar/ Pub...
Location: Hai Chau, Da Nang
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Oct 2017
- Tham gia xây d ng và phát tri n h c li u, giáo tr nh ph c v ch ng tr nh h c t i SAPP; - a ra kê hoa ch phat triê n sa n phâ m ha ng thang, quy,...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Sep 2017
ng n i b và chi phí Nhà th u liên quan n ho t ng c a B ph n Logistics. - Tr l , tham m u cho Tr ng phòng... Logistics trong phê duy t các...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Oct 2017

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up