xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Thanh Hoa
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Ninh Binh
Quang Binh
Quang Nam

Related Searches
Account Manager Gas
Creative Designer
Giám Sát Thu
Hcm Sinh Social
Nhà Hàng Tuy
Nhân Viên Kinh
Nhân Viên Media
Pháp Tranh Lawyer
Sales Logistics
Thu Khuôn Hàn


Jobs in Rach Gia, Vietnam

Jobs 51 to 65 of 565


- Tham gia các sáng t o chuyên nghi p c a công ty ph c v cho trên 3000+ th ng hi u khách hàng. - Sáng t o logo, h th ng nh n di n th ng hi u, bao...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Nov 2017
- Tham gia các sáng t o chuyên nghi p c a công ty ph c v cho trên 2000+ th ng hi u khách hàng. - Sáng t o logo, h th ng nh n di n th ng hi u, bao...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Nov 2017
- Tham gia các sáng t o chuyên nghi p c a công ty ph c v cho trên 3000+ th ng hi u khách hàng. - Sáng t o logo, h th ng nh n di n th ng hi u, bao...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Nov 2017
- Tham gia các sáng t o chuyên nghi p c a công ty ph c v cho trên 2000+ th ng hi u khách hàng. - Sáng t o logo, h th ng nh n di n th ng hi u, bao...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 21 Nov 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Dec 2017
- Nghiên c u th tr ng, t m ki m và phát tri n khách hàng m i s and l (gia nh, khu chung c , ô th m i, c a hàng bán ch n ga g i m, ) có nhu c...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Nov 2017
Get your CV checked by our professional team
Mô T Công Vi c - H tr gi i quy t các tranh ch p - T ng h p và phân tích h s v án - ánh giá v i m có l i và b t l i c a v án - So n th o...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 26 Nov 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Nov 2017
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Account Manager (Gas/LPG) First... khai v b n v thi t k...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Nov 2017
Mô T Công Vi c - T m ki m khách hàng m i - Lên danh sách khách hàng ti m n ng - t doanh s bán hàng hàng tháng - Chào giá c c ( ng bi n,...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 18 Nov 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 Nov 2017
HCM Th c t p sinh Social Media Mã công vi c Mô t công vi c S l ng 02 ng i Vi t n i dung fanpage, n i... Minh Qu c gia Vi...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 18 Nov 2017
+ H tr , cho tr i Gà + T v n, m khám và xây d ng phác i u tr trên Gà. + Th c hi n công vi c theo s phân công c a Giám c. + Công vi c s...
Location: Tu Liem, Ha Noi
Language(s): Czech
Date Added: 10 Dec 2017
- Làm vi c tr c ti p d i X ng S n Xu t - Ph trách khu v c Khuôn Gá Hàn - C i ti n cho t t c các S n Ph m trong quá tr nh gia công - Có trách...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): Czech
Date Added: 19 Nov 2017
k ho ch, l p media plan và ph i h p v i các i tác th c hi n booking ch y qu ng cáo truy n thông trên các kênh media truy n... m ng Media/PR. u...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Dec 2017

Above are the results for Jobs. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up