xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Thanh Hoa
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Gia Binh
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Dong Nai
Dong Thap
Ha Nam
Ho Chi Minh
Lam Dong
Ninh Binh
Quang Binh
Quang Nam

Related Searches
Chuyên Gia Phân
Chuyên Gia Thu
English Teachers Needed
Native Non Native
Nhân Viên Giao
Nhân Viên Thi
Nhân Viên Thu
Route Market Manager
Teaching English Viet
Teaching Viet Nam


Jobs in Rach Gia, Vietnam speaking English

Jobs 1 to 25 of 544


Description Location Pleiku city (Gia Lai province) Teaching hours per month 100 - 120 Levels Kids... Requirements Bachelors...
Location: Gia Lai, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Dec 2017
ty. - Ph i h p v i b ph n digital th c hi n các chi n d ch truy n thông qua các kênh media, internet theo yêu c u c a c p trên... i n tho i...
Location: Gia Lai, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Dec 2017
Pleiku International Center is looking for a full-time native English teacher to work in Gia Lai city, the middle..., interact and learn to...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 15 Nov 2017
- Ph trách ch n nuôi t i các tr i gà gia công c a Công ty. - Qu n l các ho t ng trong tr i theo phân c p. - Th c hi n các công vi c khác theo...
Location: Hai Duong, Hai Duong
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Dec 2017
+ H tr , cho tr i Gà + T v n, m khám và xây d ng phác i u tr trên Gà. + Th c hi n công vi c theo s phân công c a Giám c. + Công vi c s...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 03 Nov 2017
Pleiku International Center is looking for a full-time native English teacher to work in Gia Lai city, the middle..., interact and learn to...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Nov 2017
Get your CV checked by our professional team
excellence culture in the Region Yêu C u Công Vi c -University degree in Marketing, Business Administration or Economics...
Location: Da Nang, South Central Coast - Gia Lai, Central Highlands
Language(s): Only English Required
Date Added: 10 Dec 2017
- L p ráp, s a ch a khuôn gá - X l s c v gá jig, ch t o gá jig new model. - Qu n l thi t b gia công. Ki m soát ch t l ng sau khi gia công....
Location: Hanoi, Red River Delta - Lam Ha, Lam Dong
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Dec 2017
/ Taxation Services Function Information Technology / Telecommunications Job Level Experienced Salary Negotiable...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 12 Nov 2017
Pleiku International Center is looking for a full-time native English teacher to work in Gia Lai city, the middle..., interact and learn to...
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 18 Nov 2017
Dear Teachers, Pleiku International Center is looking for a full-time native English teacher to work in Gia Lai city... and teaching facilities....
Location: Vietnam
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Nov 2017
giao nhan, lap dat, cham soc , bao duong bep gas cho cac ho gia dinh tren dia ban quan long bien va huyen gia lam thanh...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Dec 2017
DANH SÁCH ÁNH GIÁ (0) Ch a có ng i dùng nào ánh giá tin rao v t này. Hãy là ng i u tiên ánh giá tin rao v t này. Công vi c g i i n ch m...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 16 Nov 2017
. Tham gia vào các d án team Media ang tri n khai. Qu n l kho h nh nh, video c a h th ng team. S u t m nhi u h nh...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 30 Nov 2017
Nam giao gas cho gia nh h dân s d ng Yêu c u Ch u khó siêng n ng trung th c trong công vi c Quy n l i Bao...
Location: Quan 9, Ho Chi Minh City
Language(s): Only English Required
Date Added: 09 Dec 2017
M c tiêu m b o các t ng và h nh nh th ng hi u th hi n c m t cách tinh t v h nh nh, các giá tr , và thông i p c a Techcombank. m b o...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Nov 2017
- Qu n l nhóm nâng cao k t qu kinh doanh c a các khách s n trong vùng c giao. - Phát tri n và duy tr m i quan h ch t ch gi a Mytour và...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 14 Nov 2017
- Thành viên m i Tham gia 17/10/2017 Bài vi t i n tho i 09335434231 Nhà hàng Gà M t B nh An c n tuy n nhân viên g p - 2 nam, 2 N nhân viên...
Location: Vinh, Nghe An
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Nov 2017
công ty quà t ng s 1 Vi t Nam. - Tham gia Happy Boxx v i v trí Creative Executive, b n s cùng làm vi c v i team... Marketing lên t ng v...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 19 Nov 2017
T m ki m khách hàng, và gi i thi u các s n ph m b t ng s n c a Công ty cho khách hàng. Th c hi n vi c ch m sóc và duy tr m i quan h v i khách...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 08 Dec 2017
(Mã s SM01) - Th c hi n k ho ch phát tri n th tr ng (theo nh h ng c a công ty) - ch ng tr nh và báo giá tour. - bán tour và các cung c p...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 05 Nov 2017
Khách hàng (Logistics) T+M Forwarding Ltd Ngày c p nh t 04/12/2017 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c C p b c... d ng trong h th ng ph n...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Dec 2017
- Xây d ng chi n l c cá nhân , khai thác và t m ki m khách hàng - Tham gia tr c ti p t m ki m, , h tr , ch m sóc khách hàng cá nhân, doanh nghi p v...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Dec 2017
- Lên t ng, thi t k các h ng m c media Video, nh, n ph m - Ch p nh + quay video các s n ph m c a công... and công ngh media m i - Theo...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): Only English Required
Date Added: 06 Dec 2017
- Tham gia cài t, c u h nh, nâng c p h th ng Database s d ng Oracle 12G. - Th c hi n b o tr h th ng C s d li u và theo dõi, t i u hi u n ng...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): Only English Required
Date Added: 17 Nov 2017

Above are the results for English. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up