xpat jobson Google+Your Current Search
Keyword(s)

Location

Country


Refine Your Search
Order Your Results
By Relevance | By Date

Towns/Cities
Ha Giang
Ha Tinh
Hanoi
Ho Chi Minh City
Hoa Binh
Tuy Hoa
Xa Dong Nang
Xa Ho Bo
Xa Lam Vo
Xa Long Cong

Areas
Ha Nam
Ha Noi
Ho Chi Minh
Lam Dong
Nam Dinh
Ninh Binh
Quang Nam

Related Searches
Entertainment Office Nhân
Gâp Nam Viê
Hcm Construction Supervisor
Hr+Ga Senior Supervisor
Logistics
Netsale Chuyên Viên
Nhân Viên Kinh
Phong Computer Chuyên
Tester
Xây Construction Engineer


Jobs in Xa Long Cong, Vietnam speaking French

Jobs 1 to 25 of 547


ng nh p b ng HCM Construction Supervisor (Giám Sát Công Tr nh) Công ty C Ph n Th ng M i D ch V Trà Cà Phê VN... Construction...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 21 Sep 2018
Mô T Công Vi c Th c hi n các công vi c liên quan n tuy n d ng, ào t o Th c hi n các công vi c liên quan n ch m công, tính l ng, th ng,...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 21 Sep 2018
Thông Báo Tuy n D ng Nhân Viên Làm Th i V Ho c Lâu Dài T i H Th ng Siêu Th Coopmart > ng viên quan tâm vui lòng liên h qua s i n tho i Anh...
Location: Long An, Mekong Delta
Language(s): French
Date Added: 21 Sep 2018
Thông Báo Tuy n D ng Nhân Viên Làm Th i V Ho c Lâu Dài T i H Th ng Siêu Th Coopmart > ng viên quan tâm vui lòng liên h qua s i n tho i Anh...
Location: Long An, Mekong Delta
Language(s): French
Date Added: 22 Sep 2018
Thông Báo Tuy n D ng Nhân Viên Làm Th i V Ho c Lâu Dài T i H Th ng Siêu Th Coopmart > ng viên quan tâm vui lòng liên h qua s i n tho i Anh...
Location: Long An, Mekong Delta
Language(s): French
Date Added: 22 Sep 2018
ti t công vi c Tên công vi c Phong V Computer Hà N i Chuyên Viên Creative Content Mã công vi c Mô t công vi c...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 17 Sep 2018
Get your CV checked by our professional team
ti t công vi c Tên công vi c Phong V Computer Hà N i Chuyên Viên Creative Content Mã công vi c Mô t công vi c...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 24 Sep 2018
HÀN ( HAY TRAVEL) Mã công vi c Mô t công vi c - Duy tr , ch m sóc nh ng quan h khách hàng hi n có c a công ty - T m ki m...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 17 Sep 2018
HÀN ( HAY TRAVEL) Mã công vi c Mô t công vi c - Duy tr , ch m sóc nh ng quan h khách hàng hi n có c a công ty - T m ki m...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 17 Sep 2018
K S Xây D ng (Construction Engineer) (Giao ti p b ng ti ng anh chuyên ngành xây d ng) Mã công vi c Mô t công...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 17 Sep 2018
ng (Social Media) Công ty TNHH u t và Phát tri n Công ngh T ng Lai Ngày c p nh t 26/07/2018 Thông Tin Tuy n... a i m L ng C...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 17 Sep 2018
Entertainment Office Administration/Nhân Viên Hành Chính B Ph n Gi i Trí - Cocobay Da Nang Mã công vi c Mô t ...
Location: Da Nang, South Central Coast
Language(s): French
Date Added: 17 Sep 2018
a ch tòa nhà viettel 20 t ng hòa l c Quy mô công ty 200-500 G i tin nh n viettel aerospace institute ang tuy n d ng...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 07 Sep 2018
Tr L Logistics Công ty TNHH M Ph m i Phúc Ngày c p nh t 12/09/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c C p... L ng C nh tranh...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 14 Sep 2018
Chuyên Viên N i Dung social media Công ty C ph n Truy n h nh cáp STV Ngày c p nh t 12/09/2018 Thông Tin Tuy n D ng... L ng 7 Tr - 10...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 14 Sep 2018
(Social Media Executive) Công ty TNHH Hoa Sen Vi t Ngày c p nh t 24/08/2018 Thông Tin Tuy n D ng N i làm vi c C p... Chuyên Viên Phát...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 25 Aug 2018
trong l nh v c logistics là m t l i th . Mô t Công ty TNHH Vinacapital Vi t Nam (VNC POST) c thành l p t n m 2013...
Location: Ca Mau, Ca Mau
Language(s): French
Date Added: 19 Sep 2018
Mô T Công Vi c Le CMI est un centre médical pluridisciplinaire à vocation humanitaire. Au sein de la Fondation Alain Carpentier, le CMI finance...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 14 Sep 2018
.Tân B nh (s l ng 7) H n n p 09/09/2018 Công vi c t ng t Th o lu n v Tuy n d ng Nhân viên Media (quay d ng/ biên...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 14 Sep 2018
email G i email; TEL 02363.552.563 GRANDVRIO CITY DANANG HOTEL Công Ty TNHH MTV u T Route Inn Vi t Nam (thu c T p oàn... at GRANDVRIO...
Location: Hai Chau, Da Nang
Language(s): French
Date Added: 08 Sep 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Chuyên Viên V Social Media Công... bi t v m ng truy n...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 17 Sep 2018
Yêu c u - u tiên ng viên ã làm trong l nh v c du l ch - Siêng n ng, trung th c, nhi t huy t, có kh n ng ch u c áp l c công vi c. - Nhanh nh...
Location: Ho Chi Minh City, South East
Language(s): French
Date Added: 21 Sep 2018
Yêu c u -T t nghi p i h c chính quy các ngành k thu t, l nh v c Công ngh Thông tin, i n t Vi n thông. -Có 2 n m kinh nghi m tr lên. - u...
Location: Hanoi, Red River Delta - Lam Ha, Lam Dong
Language(s): French
Date Added: 16 Sep 2018
ng nh p th c hi n ch c n ng này Username / Email M t kh u ng nh p b ng Legal Supervisor Tan Hiep Phat... mãn khách hàng Qu n l...
Location: Binh Duong, South East
Language(s): French
Date Added: 06 Sep 2018
m t trong các Media Mart sau - MediaMart Lê V n L ng - MediaMart C u Di n - MediaMart Ph m V n ng - MediaMart Long Biên...
Location: Hanoi, Red River Delta
Language(s): French
Date Added: 17 Sep 2018

Above are the results for French. In the left column you can filter these jobs by various filters.

You can also order the job results by Relevance or by Date. If you cannot find a match with these job results then please save this search as an email alert in the box above and we will send you an email with any new matching jobs when we receive them.

The CV Doctor
RSS

Sign Up